ABOUT THE JAKARANDA CHRISTMAS LIGHT FESTIVAL

WHAT IS THE PURPOSE OF THE FESTIVAL

DIE DOEL VAN DIE JAKARANDA KINDERHUIS KERSLIGGIEFEES

  • DIE WARE KERSBOODSKAP OORDRA AAN ONS KINDERS EN DIE PUBLIEK.
  • Fondsinsameling.
  • Beeldbou van die Kinderhuis.
  • Die fondse wat wel ingesamel word, word aangewend om vir al ons kinders te sorg, ons beplanning vir die jaar suksesvol uit te voer en vir die doelwit bereiking van elke huis op die terrein.

Die Jakaranda Kinderhuis het sy deure oopgemaak in 1987 en is geleë in East Lynn Pretoria. Die Kinderhuis is ‘n onafhanklike welsynsorganisasie. Ons versorg reeds sedert 1987 getraumatiseerde kinders wat deur die kinderhof uit hulle ouers se sorg verwyder is a.g.v. mishandeling, seksuele misbruik en verwaarlosing. Hier is tans 250 kinders tussen die ouderdomsgroep van 18 maande en 18 jaar. Ons doelstelling is om vir die kinders vanuit ‘n veilige en stimulerende omgewing die geleentheid te skep om maksimaal te ontwikkel ongeag hulle agtergrond. Ons wil hulle nie van hulle familie of die gemeenskap vervreem nie, en verkry terapeutiese dienste om gedrag regstelling te doen en om ons programme so uit te brei dat die gemeenskap ook daarby kan baat vind.

THE PURPOSE OF THE JAKARANDA CHRISTMAS LIGHT FESTIVAL

  • To emphasise the REAL CHRISTMAS MESSAGE to our children in the home and secondly to the public.
  • Fundraising.
  • To create awareness to the work that we do at the Jacaranda Children’s Home
  • The funds raised are used to care for all our children, to successfully execute our planning for the year ahead and for the achievement of the objectives of each house individually at the children’s home.

The Jakaranda and Louis Botha Children’s Homes are 2 non-profit organizations (NPO) that look after the welfare of abused children. These children are removed from their parents and placed in our care by the South African children’s court due to: abandonment, neglect, emotional and physical abuse.Our primary purpose is to provide the children with clothing, housing, schooling, food, security and stability. In addition, we aim to provide the children with the necessary therapy, life skills and emotional support that they need in order to become responsible adults and curb the cycle of abuse.

Did you know we are part of the Abraham Kriel Child and Youthcare Group ? Other Abraham Kriel Children’s Home’s in South Africa are: Abraham Kriel Langlaagte, Abraham Kriel Potchefstroom and Abraham Kriel Nylstroom.